Писмото на F&D към институциите във връзка със спускането под вода в България

logo_small_new                                                                                        ДО

Колегите водолази от гр. Варна

Относно: Мнение на водолази от Friends and Diving за предсотящите промени в наредбата No.7

Уважаеми г-да Колеги,

Поради факта, че не можем лично да присъстваме на настоящата среща, съвсем накратно бихме желали да изразим нашето становище относно предстоящите промени в Наредба No.7.

1. Ние водолазите от Friends and Diving изразяваме пълната си подкрепа за стремежа на българската държава, за опазване на акваторията на Черно море, чрез контрол на водолаэната дейност.

2. Налагането на сложен разрешителен режим, който до ограничи или усложни достъпа под вода ще доведе до значително ниво на бюрокрация в институциите, които контролират спазването му. Така може да се създаде потенциялна възможност за неравноправно третиране на различните субекти извършващи подводната дейност. Вторичния ефект ще бъде намаляване на желаещите водолази да практикуват в България и насочването им в чужбина.

3. Във вързка с горните две точки предлагаме: а) дейностите по спускане под вода с цел туризъм и спорт да бъдат контролирани под формата на регистрационен режим за всеки конкретен район или потънал обект, непосредствено преди срускането. б)извършващите друга подводна дейност да подават сезонно искане за достъп, като лицата, които участват в спусканията, биват записани в регистъра на водолазния център/клуб и списъкът е предоставен на контролния орган предварително. Подаването на исканията да се извършва само в ИА МА, а не във всички институции (ВМС, Център за подводна арехология и др.).

Искрено се надяваме подводния достъп да не бъде ненужно усложнен или забранен. Вярваме че българските институции ще надделеят личните амбиции или комерсиализма в интерес на развитието на подводната дейност, като спорт, туризъм, работа, наука и изкуство !

Желаем Ви ползотворна и успешна среща!

С поздрав

Владимир Живков

Стоян Стоянов

Дата 09.09.2011г.

гр. София 

.