Писмо отговор към МТИТС

До:Г-н Камен Кичев

Зам. министър

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

 

Относно: Ваше писмо Изх.Nо:23-01-89/19.09.11

Уважаеми господин Кичев,

Благодарим Ви за отговора и проявеното желание за диалог с водолазната общност по повод на проекта за изменение и допълнение на Наредба N:Н-7/12.06.2008. Все пак, бихме желали да изкажем недоумение от факта, че окончателният проект е вече подготвен без консултации със заинтересованите браншови и неправителствени организации, след като двукратно (с писмо вх.N: 5750/29.11.2010 до ВМС и с писмо изхN: 04-04/05.04.2011 до МО), изразихме нашето желание за участие в изработването му.

Независимо от закъснялата реакция, приемаме Вашето предложение за организиране на среща между водолазната общност от една страна и представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на културата от друга.

Надяваме се, че ще поемете функциите на координатор за организиране на срещата и своевременно ще ни уведомите за времето и мястото за провеждането и.

С настоящото писмо изразяваме мнението на 7 водолазни сдружения (Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност, Блек сии Дайвинг Одесос, Фондация BSTD, Сдружение „Черноморски изгрев”, „Баракуда” ООД, Клуб „Приятели на морето”, „Дайв Ес Ес Ай България” ЕООД), като се наемаме да координираме техните действия и становища във връзка със срещата.

 

Д-р Илия Кръстев                                                                                                                  Мирослав Апостолов

зам. председател БНАПД                                                                                               Регионален мениджър

                                                                                                                                                       Ес Ес Ай България

 

адрес за кореспонденция:

Илия Кръстев

Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност

ул. „Първи май” N:40

Институт по океанология

Варна 9000

.