ВОДОЛАЗИ ОТ „ПРОТЕО „ОСВЕТЯВАТ” ПОДВОДНАТА ОБСТАНОВКА В РАЙОНА НА „БРИЗ 2015”

http://morskivestnik.com/compass/news/2015/072015/072015_36.html

Водолази от кораба „Протео” се включиха активно в учението „Бриз 2015” като участват в „осветяването” на подводната обстановка в района на учението. А в един от епизодите, при обследването на подводни обекти с историческа стойност, техен партньор бе експедиционен екип от Военноморския музей. Ръководител на екипа бе директорът на музея д-р Мариана Кръстева. Съвместната дейност в тази насока се утвърди като добра традиция и тя ще продължи и в бъдеще.
На борда на „Протео” ни посрещна неговият командир капитан ІІІ ранг Николай Данаилов. Първият екип от водолази - старшина І степен Калин Стоянов и матрос ІІІ клас Любомир Митев, вече бе под вода. След изпълнение на поставената задача те докладваха за състоянието на обследвания подводен обект. Старшият офицер-водолаз на „Протео” капитан-лейтенант Деян Денев определи като партньор под водата на Владимир М. Живков - член на експедиционния екип на Военноморския музей, старшина І степен Георги Георгиев. И лично се включи в изпълнението на планираната съвместна задача. След тях под вода действаха командирът на водолазната група лейтенант Деян Стефанов и матрос ІІІ клас Живко Илиев. Контрол на борда и под водата осъществи старшият дивизионен водолаз капитан-лейтенант Красимир Дамянов.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Снимки автора

„Протео”, позициониран върху поредния подводен обект за обследване.

1

 

Владимир Живков (в ляво) и капитан-лейтенант Деян Денев уточняват съвместните си действия под водата.7

Партньор на Владимир Живков под вода е и старшина І степен Георги Георгиев (в дясно, с водолазно оборудване), който вече е усвоил работата с осветителни прожектори, осигуряващи подводните снимки.

8

Смела крачка зад борда.

9

.